Jakie działania podjąć podczas wypadku samochodowego za granicą?

Wypadki i kolizje drogowe mogą przytrafić się nam także podczas zagranicznych podróży własnym samochodem. Już przygotowując się do podróży, powinniśmy zadbać o niezbędną ochronę, czyli sprawdzić ważność polisy OC i dowiedzieć się, że nie musimy dodatkowo wykupić Zielonej Karty. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, aby stłuczka lub wypadek za granicą nie spowodowały lawiny problemów.

Zanim wyruszymy w zagraniczną podróż samochodem…

Coraz częściej i chętniej podróżujemy po świecie własnym samochodem. To spora wygoda oraz okazja do niczym nieskrępowanego zwiedzania, jednak warto pamiętać o zagrożeniu, jakie wiąże się z kolizją lub wypadkiem poza granicami kraju. Oczywiście zdrowie i życie są najważniejsze, jednak warto także zadbać o uniknięcie ewentualnych kosztów związanych z uszkodzeniem naszego samochodu lub samochodu innego kierowcy. W tym celu powinniśmy sprawdzić ważność i zakres ochrony naszego ubezpieczenia OC i AC. Na wypadek konieczności skorzystania z pomocy medycznej na skutek wypadku lub choroby, warto także wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla podróżnych.

Ważne: polisa OC jest honorowana na terenie krajów UE oraz krajów, które podpisały tzw. Porozumienie Wielostronne, co oznacza, że wyrządzone przez nasz samochód szkody mogą zostać z niej pokryte zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy z ubezpieczycielem. W przypadku podróżowania poza UE np. do krajów Bliskiego Wschodu trzeba dodatkowo wykupić tzw. Zieloną Kartę lub ubezpieczenie graniczne.

W przypadku polisy AC, która pozwala pozyskać środki na naprawę pojazdu, którym spowodowaliśmy kolizję lub wypadek, trzeba sprawdzić, jaki zakres terytorialny ma nasze ubezpieczenie, bo może się okazać, że nie obowiązuje poza granicami UE.

Działania, które należy podjąć po wypadku za granicą

W przypadku kolizji lub wypadku za granicą powinniśmy postępować w sposób identyczny, jak ma to miejsce na terenie Polski. Trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia, powiadomić odpowiednie służby, a także spisać oświadczenie ze sprawcą kolizji lub wypadku. Jeżeli to nie my jesteśmy sprawcami zdarzenia drogowego, powinniśmy wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy bądź po powrocie do kraju skontaktować się z jego przedstawicielem w Polsce. Decydując się na naprawę uszkodzonego pojazdu w celu kontynuowania podróży, trzeba zachować wszystkie rachunki, które są podstawą do otrzymania odszkodowania. W przypadku wypadku lub kolizji z naszej winy należy natychmiast skontaktować się z ubezpieczycielem, u którego wykupiliśmy polisę AC i opisać zaistniałą sytuację. Pomoc, którą można uzyskać, określają postanowienia umowy.