Sprawdź co podlega obowiązkowemu OC komunikacyjnemu

Polisa ubezpieczeniowa OC musi zostać wykupiona przez każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Jej brak skutkuje wysokimi karami, dlatego należy pamiętać o tym, aby przedłużyć kończącą się umowę. OC komunikacyjnemu podlega każdy zarejestrowany pojazd, czyli m.in.: samochód osobowy, dostawczy i ciężarowy. Jest ono przypisane do samochodu, a nie jego właściciela, dlatego jedna polisa nie upoważnia do korzystania z kilku pojazdów w ramach tego samego ubezpieczenia.

OC komunikacyjne – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pozwala na uniknięcie konieczności samodzielnej wypłaty odszkodowania przez właściciela pojazdu, który m.in. brał udział w kolizji i spowodował szkodę innego uczestnika ruchu. Dotyczy to zarówno szkody materialnej, która obejmuje uszkodzenia pojazdu, jak i uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów. Co bardzo ważne – polisa OC przypisana jest do pojazdu mechanicznego, więc obowiązuje także wówczas, gdy szkoda została spowodowana przez innego kierowcę, który korzystał z objętego ubezpieczeniem samochodu. Równie ważny jest fakt, iż od opłacania OC samochodu zwalnia nas jedynie jego kasacja, która także jest podstawą do usunięcia samochodu z ewidencji pojazdów. Polisę OC musi posiadać każdy samochód, nawet jeżeli nie jest on użytkowany np. ze względu na zły stan techniczny. Kary za brak polisy OC są bardzo wysokie.

Co obejmuje polisa OC komunikacyjna?

OC komunikacyjne obejmuje różne szkody materialne i osobowe, które spowodowane zostały w związku z ruchem objętego polisą pojazdu, czyli m.in.:

  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia innego użytkownika ruchu drogowego na skutek wypadku bądź kolizji,
  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osób postronnych np. po wjechaniu pojazdem na teren czyjejś posesji.
  • rozstrój zdrowia osób poszkodowanych na skutek kolizji bądź wypadku spowodowanych przez właściciela lub kierującego ubezpieczonym pojazdem,
  • śmierć poszkodowanego w wypadku lub kolizji.

Polisa OC komunikacyjne pozwala uniknąć wypłaty odszkodowania przez sprawcę kolizji lub wypadku poruszającym się pojazdem mechanicznym. To z jego ubezpieczenia komunikacyjnego wypłacane jest odszkodowanie osobom poszkodowanym. Sprawca zdarzenia drogowego nie otrzymuje odszkodowania z polisy OC. Jeżeli chce uzyskać ochronę na wypadek poniesionych z własnej winy szkód, musi wykupić dodatkową polisę AC, która nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym.