Co to znaczy OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym?

OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym to jeden z rodzajów ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Pozwala ono uniknąć konieczności uregulowania z własnej kieszeni kosztów, które związane są z niezamierzonym wyrządzeniem szkody materialnej lub osobowej. Wyjaśniamy, co obejmuje OC w życiu prywatnym i jakie ma zalety.

OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym – co to jest?

Rzeczywistość potrafi zaskakiwać w różnych aspektach życia. Dość często skutkuje to dodatkowymi, sporymi wydatkami w związku z nieświadomym wyrządzeniem szkody obejmującej zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a także uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pozwala uniknąć kosztów związanych z rekompensatą wyrządzonych szkód, co chroni nas jako posiadacza polisy przed nieplanowanymi wydatkami i pozwala zyskać poczucie bezpieczeństwa. OC w życiu prywatnym to jeden z rodzajów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, którym możemy objąć siebie i członków naszej rodziny, a także posiadane zwierzęta domowe. Dzięki temu unikniemy wypłacania rekompensaty np. na skutek wybicia szyby w domu sąsiada rzuconą przez dziecko piłką, przypadkowego potrącenia pieszego przez jadące na hulajnodze lub rowerze dziecko, zalania sąsiadowi mieszkania, upadku doniczki z balkonu, która uszkodzi stojący pod nim pojazd, a także szkód materialnych i osobowych wyrządzonych przez psa.

Gdzie obowiązuje polisa OC w życiu prywatnym? 

Zakres ochrony gwarantowanej przez polisę OC w życiu prywatnym nie ogranicza się jedynie do terenu domu i mieszkania oraz najbliższej okolicy. Oznacza to, że nie musimy martwić się skutkami różnych zdarzeń losowych, nawet jeżeli będą one miały miejsce podczas spaceru, pobytu na wakacjach lub np. zostaną wyrządzone na terenie placówki edukacyjnej naszego dziecka. Ubezpieczenie OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym jest odrębną polisą, którą warto wykupić z wielu powodów. Najważniejszym jest fakt, iż chroni ona przed sporymi wydatkami, które są skutkiem wyrządzenia szkody przez nas samych i naszych bliskich. Co ważne – OC w życiu prywatnym nie pokrywa szkód wyrządzonych osobom tworzącym jedno gospodarstwo domowe.